(BĐT) - Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15/3/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa phân công bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ chuẩn bị một số nội dung khác để báo cáo UBTVQH tại phiên họp.