(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh năm 2019. Theo đó, 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sẽ được lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, có 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được xây dựng tại TP. Sơn La, 4 dự án tại huyện Mộc Châu, 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại huyện Thuận Châu, 1 dự án tại huyện Phù Yên, 1 dự án tại huyện Vân Hồ.