(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Theo đó, dự kiến cuối tháng 4/2020, Hội nghị sẽ được diễn ra.
Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Để chuẩn bị nội dung, chương trình cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020; trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông, ngành nông nghiệp (đường sắt, đường bộ, thủy lợi). Báo cáo nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), trong đó nêu rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020.

Bộ KH&ĐT được Thủ tướng giao tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2020.