(BĐT) - Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đơn vị đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) làm việc với các nhà thầu, các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành đóng điện 2 dự án điện trọng điểm trong tháng 5/2021.
EVNNPT đang tích cực chỉ đạo NPTPMB cùng các nhà thầu chuẩn bị đóng điện MBA 220 kV - 220 kV AT2 TBA 220 kV Thanh Nghị (ảnh: EVNNPT)

EVNNPT đang tích cực chỉ đạo NPTPMB cùng các nhà thầu chuẩn bị đóng điện MBA 220 kV - 220 kV AT2 TBA 220 kV Thanh Nghị (ảnh: EVNNPT)

Một là Dự án Nâng công suất (NCS) trạm biến áp (TBA) 220 kV Thanh Nghị trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có quy mô lắp 1 MBA 220kV - 250MVA AT2; lắp 1 ngăn lộ tổng 220kV; lắp 1 ngăn lộ tổng 110kV; lắp 2 ngăn lộ 110kV đi Kiện Khê cùng các thiết bị có liên quan. Dự án được NPTPMB khởi công ngày 4/11/2020, sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng dung lượng trạm từ 250MVA lên 500MVA và bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành.

Hai là Dự án NCS TBA 220kV Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) có quy mô thay thế 2 MBA 220kV-125MVA hiện hữu bằng 2 MBA 220kV-250MVA; thay biến dòng điện ngăn lộ tổng 220Kv… Dự án được NPTPMB khởi công ngày 31/3/2021, sau khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 2 quản lý vận hành.

Việc đầu tư 2 dự án nhằm góp phần giảm tải cho TBA 220kV Thanh Nghị, bổ sung nguồn 220kV, tăng khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực huyện Thanh Liêm giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo cũng như truyền tải hết công suất của nguồn thuỷ điện nhỏ khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần giảm chi phí phát điện chung toàn hệ thống và đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho trạm biến áp 220 kV Sơn Hà, đồng thời cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực trong các chế độ vận hành.

Theo tiến độ dự án đã được Tổng công ty phê duyệt, cả 2 dự án trên dự kiến hoàn thành đóng điện vào quý IV/2021. Tuy nhiên do các máy biến áp tại 2 TBA Thanh nghị và Sơn Hà luôn vận hành ở mức quá tải cao, nguy cơ gây bất ổn định trong vận hành, vì vậy EVNNPT chỉ đạo NPTPMB làm việc với các nhà thầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đóng điện, đảm bảo đưa vào vận hành trong tháng 5.

Đây là hai dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư và NPTPMB điều hành quản lý.