(BĐT) - Bên lề Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” diễn ra tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong

Chủ tịch Quốc hội chào mừng Tổng Thư ký IPU tới tham dự Hội nghị; qua đó thể hiện tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ của IPU đối với Quốc hội, đất nước và con người Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam được chọn là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương công bố bản tiếng Việt Bộ công cụ tự đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) dành cho các nghị viện trong thời gian tới. Đây là những nội dung cô đọng, mang tính chất định hướng để Quốc hội Việt Nam có thể tham khảo, áp dụng nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội đối với việc triển khai thực hiện SDGs trong tương lai.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị; khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là minh chứng cho thấy, mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp giữa Việt Nam và IPU. Tổng Thư ký IPU nêu rõ, thúc đẩy thực hiện SDGs là một trong những nhiệm vụ quan trọng của IPU, vì vậy, IPU luôn ủng hộ các nước thành viên triển khai. Tổng Thư ký IPU nhận định, Việt Nam luôn là hình mẫu trong việc thực hiện các dự án, chương trình của IPU, đồng thời là thành viên tích cực trong việc phối hợp triển khai chương trình nghị sự IPU. IPU cam kết song hành với Việt Nam trong những kế hoạch sắp tới để thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 về SDGs.