(BĐT) - Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An vừa có tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ thêm 50 triệu cổ phần với giá bán tổi thiểu 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số vốn tối thiểu 500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Cảng Phước An và khu hậu cần cảng (logistic); thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp; thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Dự án Cảng Phước An được đầu tư xây dựng cho tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến 60.000 DWT, gồm 10 bến (6 bến container và 4 bến tổng hợp) với tổng chiều dài 3.050 m. Khu logistic sẽ có quy mô khai thác khoảng 2,2 triệu TEUs hàng container, 4 triệu tấn hàng tổng hợp/năm.