Chủ động triển khai các biện pháp điều hành giá kịp thời, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 13/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 9 tháng đầu năm và nửa đầu tháng 10 năm 2022, định hướng các tháng cuối năm 2022.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 9 tháng đầu năm và nửa đầu tháng 10 năm 2022. Ảnh: Q. Thương
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 9 tháng đầu năm và nửa đầu tháng 10 năm 2022. Ảnh: Q. Thương

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong những tháng còn lại của năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là diễn biến giá xăng dầu rất khó lường. Chính vì vậy, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, vừa phải bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đồng thời tạo thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát cả năm 2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, theo dõi sát kinh tế và lạm phát thế giới và các biện pháp ứng phó của các nước, đặc biệt là các nước lớn, các đối tác thương mại quan trọng của nước ta; cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường để kịp thời có các biện pháp điều hành giá chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.

Các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả để chủ động thực hiện biện pháp điều hành giá phù hợp, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: xăng dầu, năng lượng, lương thực thực phẩm, dịch vụ vận tải… Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả.

Đối với những mặt hàng Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, các bộ ngành chủ động phương án để triển khai điều chỉnh vào thời điểm thích hợp.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư