Chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Công văn số 953/NHNN-TD vừa ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (NHNN chi nhánh) khẩn trương triển khai tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 2/2023 theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Các NHNN chi nhánh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, người đứng đầu NHNN chỉ đạo, NHNN chi nhánh lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về NHNN chi nhánh để tổng hợp gửi về NHNN đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của NHNN...

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), Thống đốc NHNN yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo tại Công văn số 2668/NHNN-VP, Công văn số 4426/NHNN-VP... Chủ động đăng ký với NHNN chi nhánh về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật...

Đặc biệt, Thống đốc NHNN chỉ đạo phải tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

Ngoài ra, các TCTD phải nhanh chóng thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh TCTD có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của TCTD đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể...

Chuyên đề