Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Nhắc lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng Bộ KH&ĐT tiếp tục phát huy vai trò “kinh tế trưởng”, đã làm tốt rồi sẽ làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Sáng 4/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở của Bộ ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự có Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Lao động–Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giao thông vận tải; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Làm tốt vai trò "kinh tế trưởng"

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định, để đạt được kết quả phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá rất cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò "kinh tế trưởng" đã chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, với những thành tựu đã đạt được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẳng định xứng đáng với sự tin tưởng của Chính phủ, của các địa phương và là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trình bày tham luận trực tuyến

Ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Chính phủ nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022.

Cho rằng “Bộ có nhiều việc đã làm được mà chưa nói hết được”, báo cáo của Bộ chưa thể hiện hết được những công việc đã làm, Thủ tướng Chính phủ nêu ra rất nhiều kết quả mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong năm 2022 để góp phần vào những thành tựu của đất nước trong năm 2022.

Trong đó, Thủ tướng nêu bật Bộ đã bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả lượng hóa được. Một dấu ấn là trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có quy mô 347.000 tỷ đồng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, với 4 lĩnh vực trọng tâm mà thực tế khẳng định là đúng và trúng: An sinh xã hội, y tế, hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ đã đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực, đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Kết quả giải ngân vốn FDI đạt khoảng 22,4 tỷ USD là điểm sáng trong năm 2022, cho thấy vai trò tham mưu hiệu quả của Bộ trong thu hút, xúc tiến đầu tư, đón đầu dòng dịch chuyển đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để dòng vốn đi nhanh được vào nền kinh tế.

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bộ làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; cải cách thể chế; công tác thống kê; truyền thông; định hướng dòng đầu tư công đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, kéo dài, kém hiệu quả. Bộ cũng phát huy hiệu quả hơn vai trò cơ quan đầu mối của Chính phủ trong phối hợp với phía Lào, nhất là trong triển khai các dự án hợp tác lớn…

Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chú trọng kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. “Lãnh đạo Bộ rất quan tâm, trăn trở ngày đêm về đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, luôn ủng hộ sự đổi mới”, Thủ tướng nói.

Đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê vẫn còn một số điểm cần làm tốt hơn nữa.

Nhấn mạnh năm 2023 bối cảnh thế giới và trong nước nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, Thủ tướng lưu ý nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vai trò cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu Bộ tiếp tục nắm chắc, theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động trong và ngoài nước; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả. Đây cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 3/1.

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai ảnh 4

Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm vụ lớn thứ ba được Thủ tướng lưu ý là tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện được chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội. Thủ tướng lưu ý trong năm 2023 cần cố gắng hoàn thành Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bộ cũng cần tiếp tục tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa đối tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý, với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên cho tăng lương, xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để góp phần thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng là tới năm 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách... Đồng thời, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đầu mối hợp tác liên Chính phủ giữa Việt Nam và Lào trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, "giúp bạn là giúp mình". Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh…

Với bề dày truyền thống 78 năm, Thủ tướng tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai ảnh 5

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phương châm của Bộ là “đã tốt rồi phải tốt hơn nữa, nhanh rồi nhanh hơn nữa”, “chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”, thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn, đổi mới hơn, trí tuệ bản lĩnh hơn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Bộ trưởng nêu rõ mục tiêu hoàn thiện toàn bộ quy hoạch còn lại trong năm 2023, trước hết Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai; 5 quy hoạch vùng còn lại; 42 quy hoạch địa phương. Khối lượng công việc rất nhiều, yêu cầu nhanh nhưng đặt chất lượng quy hoạch lên hàng đầu, coi đây là cơ hội tổ chức lại không gian phát triển, nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh từng địa phương, vùng, tạo ra động ực, cực tăng trưởng mới cho đất nước.

Hoàn thành xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, liên kết với các hệ sinh thái quốc tế, xác định một số lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh đi tắt đón đầu … Phương châm là đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực; chủ động kiến tạo tham gia các cuộc chơi mới, chủ động xác định tương lai của mình.

Nâng cao năng lực dự báo, chất lượng công tác tham mưu trong điều hành kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… nhất là trong bối cảnh 2023 còn nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố bất định hơn. Mục tiêu nhất quán là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao nhất, khơi thông các điểm nghẽn, thu hút FDI có chất lượng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước...Thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình kinh tế mới, phù hợp với thay đổi, xu hướng của thế giới ngày nay, như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Mục tiêu chiến lược là xanh hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại, khả năng tự chủ, chống chịu của nền kinh tế. Thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công…

Bộ trưởng khẳng định, Bộ KH&ĐT sẽ giữ vững ngọn cờ đổi mới, cải cách, vì lợi ích chung của đất nước, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao với tâm thế tự tin, khát vọng chinh phục thành công mới.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư