(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 5463/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc chủ động nguồn lực đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách trung ương trong những tháng cuối năm.
Trong 7 tháng đầu năm, ngân sách trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ dự phòng năm 2021. Ảnh: Nhã Chi

Trong 7 tháng đầu năm, ngân sách trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ dự phòng năm 2021. Ảnh: Nhã Chi

Tại công văn này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách nhà nước, diễn biến thực tiễn của dịch Covid-19 để chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2021, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách trung ương trong mọi tình huống, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2021.

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua vắc xin, các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (1.799 tỷ đồng); kinh phí phòng chống dịch cho Bộ Công an (389 tỷ đồng); Bộ Quốc phòng (1.553 tỷ đồng) và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương (471 tỷ đồng). Các địa phương đã chi gần 2,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.