(BĐT) - Đây là nhận định chung của lãnh đạo UBND các địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học tại Hội nghị về vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy điện do Bộ Công Thương tổ chức sáng ngày 17/3, tại TP. Đà Nẵng. 

Hội nghị nhằm hiện thực hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Tại Hội nghị, nhiều chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý và vận hành các hồ chứa thuỷ điện hiện còn nhiều vấn đề cần giải quyết từ khâu đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác, quản lý gây bức xúc cho xã hội. Cụ thể, năng lực quản lý chuyên môn ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm; không ít chủ đầu tư, dự án không đủ năng lực, chưa chấp hành các quy định của pháp luật, Do vậy, đã đến lúc cần phải siết chặt các quy trình quản lý, vận hành nhằm đảm bảo các thủy điện hoạt động an toàn, hiệu quả, giảm thiểu những rủi ro thiệt hại có thể xảy ra cho người dân.

Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 330 công trình thủy điện được đưa vào khai thác, sử dụng với tổng công suất lắp đặt 17.615MW.