(BĐT) - Ngày 9/12 tới, Công ty CP Chiếu sáng Công cộng TP.HCM (Sapulico, mã chứng khoán: CHS) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 6,5% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 4%, tổng tỷ lệ là 10,5%. Thời gian thanh toán vào ngày 7/1/2021.

Như vậy, với 28,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 29,82 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Tháng 12/2020, CHS đã trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 3,5%.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 97,2 tỷ đồng, giảm 27,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 50% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 265,7 tỷ đồng doanh thu và 26,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 11,7% và 13% so với cùng kỳ 2020.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 506,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so với hồi đầu năm.