(BĐT) - Ban Quản lý dự án 26 thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công xây dựng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 3 thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật Sambo - Công ty TNHH Tư vấn Dasan - Công ty TNHH Kỹ thuật Jinwoo Hàn Quốc đã vượt qua 3 đối thủ để trúng thầu. Giá trúng thầu là 3,344 tỷ KRW (Won Hàn Quốc) và 41,177 tỷ đồng.

Về loại hợp đồng, phần khảo sát thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định, phần lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công xây dựng thực hiện hợp đồng theo thời gian. Thời gian thực hiện Gói thầu là 45 tháng.

Ba đối thủ trượt thầu là Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật Dohwa - Công ty TNHH Kỹ thuật Soosung; Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Kỹ thuật Kunhwa - Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Pyunghwa - Công ty TNHH Kỹ thuật Seoyoung; Liên danh Công ty Kỹ thuật Yooshin - Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Hàn Quốc - Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Dong Il. Cả ba nhà thầu này đều bị trượt ở bước đánh giá về tài chính.