(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu (GT) Thi công xây dựng đoạn tuyến Km18+600 - Km57+00 và đoạn vuốt nối (Km57+00 - Km58+760) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 568 - Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh - Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1 - Công ty TNHH Tân Thịnh là nhà thầu được lựa chọn với giá trúng thầu là 413,08 tỷ đồng, giảm 3,6% so với giá GT. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Về các thành viên trong Liên danh trúng thầu, trong vòng 4 năm qua, Công ty CP Xây dựng công trình 568 từng trúng nhiều GT xây lắp quy mô lớn. Chẳng hạn như GT số 01-XL thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi Ia HDrai, tỉnh Kon Tum (218,055 tỷ đồng); GT số 08 thuộc Dự án Kè suối Nặm La, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La (149,914 tỷ đồng)...

Trong khi đó, Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 và Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1, mỗi nhà thầu đều từng trúng 1 GT xây lắp quy mô trên 100 tỷ đồng...

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 755 tỷ đồng.