Chọn tư vấn cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Cà Mau

(BĐT) - Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Cà Mau vừa thông báo lựa chọn tổ chức tư vấn để tư vấn công tác chuyển Trung tâm thành công ty cổ phần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Theo đó, đơn vị tư vấn sẽ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng lao động, lập phương án sử dụng đất, lập phương án cổ phần hóa, bán cổ phần, đại hội cổ đông lần đầu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và một số nhiệm vụ khác cho đến khi quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần, ra mắt công ty cổ phần.

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, việc cổ phần hóa Trung tâm phải được thực hiện trong quý IV/2019.

Chuyên đề