Chọn nhà thầu cho Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP. Cần Thơ đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu của Hợp phần 1 (giai đoạn 2) thuộc Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể là Gói thầu CT3-PW-1.18 Cải tạo rạch Đầu Sấu, Mương Củi, Xẻo Nhum, Ngã Bát và Mương Lộ (91B) có giá 224,42 tỷ đồng; Gói thầu CT3-PW-1.19 Cải tạo rạch Ông Tà, Xẻo Lá, Cây Me, ông Đạo, Từ Hổ và rạch Sao (152,641 tỷ đồng); Gói thầu CT3-CS-TV18 Giám sát thi công và quản lý hợp đồng để cải thiện kênh rạch nhánh nội đô (4,028 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 gói thầu đều là 18 tháng.

Dự án trên có tổng mức đầu tư là 7.339 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tài trợ ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Dự án được chia thành 3 hợp phần, gồm: Hợp phần 1 Kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường; Hợp phần 2 Phát triển hành lang đô thị; Hợp phần 3 Tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyên đề