(BĐT) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phiên họp dự kiến khai mạc sáng ngày 10/3 và diễn ra trong 4 ngày.
Tại Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, trong đó có Dự án Luật PPP. Ảnh: Lê Tiên

Tại Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, trong đó có Dự án Luật PPP. Ảnh: Lê Tiên

Theo dự kiến Chương trình phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, trong đó có Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)… Đồng thời cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ngoài ra, UBTVQH còn xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

Theo dự kiến Chương trình, UBTVQH cũng sẽ dự phòng để xem xét cho ý kiến về 3 nội dung sau nếu đủ điều kiện. Một là cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Hai là Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Ba là việc sử dụng vốn dư thuộc giai đoạn thông luồng kỹ thuật để thực hiện một số hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu. Bốn là một số vấn đề lớn của Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) nếu đủ điều kiện.