(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc.
Dự án Cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc được đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp 3 ga hành khách và 6 ga hàng hóa

Dự án Cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc được đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp 3 ga hành khách và 6 ga hàng hóa

Tại Công văn số 540/TTg-CN ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc sẽ được đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn 2021 - 2025, trong đó nâng cấp 3 ga hành khách và 6 ga hàng hóa, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024. Dự án được thực hiện nhằm cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt.