Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, thảo luận Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

(BĐT) - Ngày 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022. Theo đó, 4 dự án luật quan trọng gồm: Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị; Dự án Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chuẩn bị.
Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội sau đại dịch. Ảnh: Tiên Giang
Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội sau đại dịch. Ảnh: Tiên Giang

Tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 4 dự án luật được thảo luận tại Phiên họp đều hết sức quan trọng, có phạm vi, đối tượng rộng, nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực thi các quy định. Đây là những dự án luật rất cần thiết trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội sau đại dịch và trước những cú sốc từ bên ngoài do những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên thế giới.

Các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình các dự án luật một cách khẩn trương, nghiêm túc. Thủ tướng yêu cầu, việc cho ý kiến vào các dự án luật trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, các nội dung mới, các vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư