(BĐT) - Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành các công văn phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 6 dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần được phê duyệt sẽ thúc đẩy tiến độ xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần được phê duyệt sẽ thúc đẩy tiến độ xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Theo đó, Chính phủ phê duyệt khung chính sách này như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án được gửi đến Chính phủ vào đầu tháng 5.

Các dự án nêu trên bao gồm: Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh; Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau; Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng; Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trước đó, ngày 11/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết số 18/NQ-CP nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.