(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với kết quả doanh thu bán hàng đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 13,15%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Công ty dự kiến dành đến 99% tổng lợi nhuận đạt được trong năm, tương ứng hơn 517 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức 2 đợt bằng tiền mặt cho cổ đông. Đợt 1 tỷ lệ 28,4%, đợt 2 tỷ lệ 20%. Số còn lại dự kiến chia trong đợt 3 với tỷ lệ 14,8% sau khi được ĐHCĐ thông qua.