Chỉ 1 nhà thầu tham dự 2 gói thầu phát triển hạ tầng du lịch tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, Tiểu dự án tỉnh Nghệ An vừa mở thầu qua mạng 2 gói thầu của Dự án, mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Gói thầu số 09 (TIIGP2-VIE-W02) Cải thiện môi trường và tiếp cận bãi biển Cửa Lò (giá gói thầu 123,008 tỷ đồng), nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty TNHH Tân Hưng - Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Tây An với giá dự thầu 122,928 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Đây cũng là nhà thầu duy nhất nộp HSDT tại Gói thầu số 10 (TIIGP2-VIE-W03) Cải thiện tiếp cận chùa Rú Gám (giá gói thầu 98,224 tỷ đồng, giá dự thầu của nhà thầu là 98,213 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Chuyên đề