Ngày 21/11, Công ty CP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (UPCoM: KHD) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tổng tỷ lệ 90%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, công ty dự kiến phát hành hơn 1,49 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 87%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 87 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 14,9 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của công ty.

Công ty cũng sẽ phát hành 51.522 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3%. Nguồn vốn phát hành lấy từ các nguồn vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018.

Trước đó, ngày 28/8/2019 Khoáng sản Hải Dương đã tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 nhằm thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Theo đó, thay vì mức trả cổ tức 90% cho năm 2018 như kế hoạch, Khoáng sản Hải Dương điều chỉnh mức trả 87%, và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3%.

Năm 2018 Khoáng sản Hải Dương đạt 118 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 6%.

Theo NDH