Chào lại giá, liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu xây lắp hơn 98 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Liên danh Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long - Công ty CP Tập đoàn PC1 vừa được công bố trúng Gói thầu NC_NS.G06 Xây lắp đường dây 110 kV đoạn từ VT 94 - trạm biến áp (TBA) 220 kV Nghi Sơn với giá 98,607 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) sau khi chào lại giá dự thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nói trên thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110 kV TBA 220 kV Nông Cống - TBA 220 kV Nghi Sơn và nhánh rẽ, tỉnh Thanh Hóa do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc - Chi nhánh EVNNPC mời thầu.

Theo Bên mời thầu, Gói thầu có giá dự toán 97,616 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Liên danh Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long - Công ty CP Tập đoàn PC1 (giá dự thầu 112,290 tỷ đồng) và Công ty CP Sông Đà 11 (giá dự thầu 116,952 tỷ đồng). Do giá dự thầu của các nhà thầu vượt giá gói thầu, Tổ chuyên gia xét thầu kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc xem xét, trình Tổng công ty cho phép mời các nhà thầu trong danh sách xếp hạng được chào lại giá dự thầu, đồng thời cho phép xem xét lại giá gói thầu.

Sau khi chào lại, giá dự thầu của Sông Đà 11 kém cạnh tranh hơn nên không được lựa chọn.

Về nhà thầu trúng thầu, hai thành viên Liên danh đều có nhiều kinh nghiệm thực hiện các gói thầu xây lắp ngành điện.

Chuyên đề