(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ Giao thông vận tải - GTVT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CV-A2.9-NDTDP Cầu qua kênh Đáy Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Theo đó, Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc - Công ty CP Đầu tư và Xây lắp công trình 575 trúng thầu với giá 184,21 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 445 ngày.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu CV-A2.9-NDTDP sử dụng vốn vay ODA, được đấu thầu rộng rãi quốc tế với sự tham gia của 8 nhà thầu và có 3 nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Đáng chú ý, kết quả lựa chọn nhà thầu được Bộ GTVT phê duyệt vào ngày 8/10/2020 nhưng đến nay, sau gần 18 tháng mới được công khai.

Bộ GTVT cho biết, Gói thầu Cầu qua kênh Đáy Ninh Cơ và các gói thầu xây lắp khác của Dự án WB6 hiện đang chậm tiến độ trầm trọng, tổng khối lượng công việc mới đạt khoảng 30%. Bộ GTVT đang yêu cầu Ban Quản lý các dự án đường thủy chỉ đạo nhà thầu tăng ca, tăng mũi thi công để bù lại tiến độ bị chậm; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để xin gia hạn hiệp định vay vốn, tiếp tục thực hiện Dự án.

Một cán bộ của Tổng công ty Thăng Long cho biết, Gói thầu CV-A2.9-NDTDP được động thổ vào tháng 11/2020 và nếu mọi việc thuận lợi, công trình đã hoàn thành theo đúng thời gian thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn nên đến nay công trình chưa hoàn thành.