(BĐT) - Tại Gói thầu B1 Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Vĩnh Lương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), bên mời thầu (BMT) cho phép nhà thầu được bổ sung, làm rõ các tiêu chí đánh giá kỹ thuật, sau đó nhà thầu được công bố trúng thầu. Cách đánh giá này của BMT vấp phải sự phản đối của nhà thầu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 17/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang (BMT) phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu B1. Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, giá gói thầu là 8,673 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của HSMT, phần Tiêu chí đánh giá kỹ thuật, đối với vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng, nhà thầu phải có văn bản cam kết và kèm theo file scan các tài liệu pháp lý (như quyết định hoặc giấy phép khai thác của cơ quan chức năng) để chứng minh sẽ đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng của nhà thầu hoặc của các đại lý liên quan trong suốt quá trình thi công.

Ngoài ra, đối với biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại công trường, nhà thầu phải có thuyết minh về biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại công trường trong quá trình thi công Gói thầu với nội dung hợp lý, khả thi.

HSMT nêu rõ, hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu được đánh giá đạt nếu cung cấp đủ các tài liệu nêu trên trong HSDT. Nếu không có các tài liệu này, nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại. Theo Biên bản mở thầu, có 6 nhà thầu nộp HSDT. BMT tiến hành đánh giá HSDT theo phương pháp giá thấp nhất.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng MQ - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật HTL có giá dự thầu sau giảm giá là 6,5 tỷ đồng - giá xếp thứ 1. Tuy nhiên, nhà thầu này bị loại do HSDT không có văn bản cam kết và kèm theo file scan các tài liệu pháp lý để chứng minh là sẽ đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hội - Công ty TNHH MTV Thiết bị PCC và CNCH Khánh Hòa có giá dự thầu 7,085 tỷ đồng, giá xếp thứ 2. Nhà thầu này cũng bị loại vì không có đề xuất về nội dung phòng chống dịch bệnh tại công trình trong quá trình thi công.

Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Văn Trãi - Công ty CP SQ Nha Trang có giá dự thầu 7,98 tỷ đồng, giá xếp thứ 3. HSDT của nhà thầu này không có tài liệu chứng minh là sẽ đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng. Sau đó BMT đã yêu cầu Nhà thầu làm rõ và Nhà thầu đã gửi tài liệu làm rõ HSDT.

“Căn cứ tài liệu làm rõ, nội dung trả lời làm rõ HSDT của nhà thầu nói trên được xem xét và đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định của HSMT”, BMT kết luận. Liên danh Nguyễn Văn Trãi - SQ Nha Trang sau đó được công bố trúng thầu. Tuy nhiên, cách đánh giá này vấp phải kiến nghị của một nhà thầu tham dự Gói thầu. Nhà thầu kiến nghị cho rằng, cách chấm thầu của BMT bất hợp lý, không công bằng giữa các nhà thầu vì HSDT của các nhà thầu đều thiếu tài liệu về kỹ thuật, nhưng có nhà thầu bị loại, có nhà thầu lại được bổ sung, làm rõ và trúng thầu.

Ngoài ra, Nhà thầu cho biết, Liên danh Nguyễn Văn Trãi - SQ Nha Trang gửi tới BMT 3 tài liệu (gồm 2 hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng và 1 giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường) để làm rõ, chứng minh là sẽ đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng.

Tuy nhiên, tại giấy phép khai thác khoáng sản (cấp cho Công ty TNHH Hiển Vinh), 2 trang của văn bản này lại có dấu “chứng thực bản sao” của 2 đơn vị công chứng khác nhau (1 là của UBND xã Thiện Tân (Đồng Nai) ngày 24/4/2015 và 1 là của Văn phòng công chứng Anh Khoa (Khánh Hòa) ngày 25/8/2016). Nhà thầu kiến nghị cho rằng, tài liệu Liên danh Nguyễn Văn Trãi - SQ Nha Trang có dấu hiệu “cắt ghép”.

Ngoài ra, nguồn gốc của vật liệu xây dựng (cát) cung cấp cho Gói thầu từ Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Phú Thọ (của 1 trong 2 hợp đồng nguyên tắc), giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp này lại hết hiệu lực từ ngày 8/6/2020 (trước thời điểm đấu thầu Gói thầu B1), không có giá trị sử dụng tại gói thầu này.

Trao đổi với phóng viên của Báo Đấu thầu, một cán bộ của BMT cho biết, BMT có nhận thấy thông tin bất thường tại giấy phép khai thác khoáng sản được Liên danh Nguyễn Văn Trãi - SQ Nha Trang cung cấp. Tuy nhiên, Nhà thầu đã cung cấp đủ 2 hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng, còn giấy phép khai thác khoáng sản chỉ là tài liệu Nhà thầu gửi thêm nên BMT không xét tới văn bản này.

Theo chuyên gia đấu thầu, các tiêu chí về kỹ thuật trong HSMT là các tiêu chí không được phép bổ sung, làm rõ trong quá trình đánh giá HSDT. Ngoài ra, HSMT đã yêu cầu rõ, nếu không cung cấp các tài liệu này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Theo Báo cáo đánh giá HSDT được BMT đăng tải công khai, Liên danh Nguyễn Văn Trãi - SQ Nha Trang đã không cung cấp tài liệu pháp lý để chứng minh là sẽ đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát xây dựng và đá xây dựng. Nếu BMT cho phép bổ sung, làm rõ trong quá trình đánh giá HSDT là không tuân thủ đúng yêu cầu của HSMT, không tuân thủ đúng quy định của pháp luật đấu thầu, chuyên gia đấu thầu khẳng định.