(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Đức Việt (Nhà thầu Đức Việt) có đơn khiếu nại về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu do Công an tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư. Từ những khiếu nại này, Công an tỉnh Bình Thuận đã rà soát lại quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và nêu ra các căn cứ loại nhà thầu này. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng thừa nhận sai sót ở việc công bố KQLCNT.
Thông số kỹ thuật máy đo tốc độ phục vụ cảnh sát giao thông của Nhà thầu Đức Việt không  đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ảnh: NC st

Thông số kỹ thuật máy đo tốc độ phục vụ cảnh sát giao thông của Nhà thầu Đức Việt không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ảnh: NC st

Theo đơn khiếu nại, Nhà thầu Đức Việt tham dự Gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông năm 2019. Gói thầu có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 17 đến 30/12/2019. Thời điểm mở thầu là 10h10 ngày 30/12/2019.

Theo Nhà thầu Đức Việt, quyết định phê duyệt KQLCNT được ký và thông báo vào ngày 31/12/2019. “Đánh giá hồ sơ dự thầu, quyết định phê duyệt xếp hạng nhà thầu, công văn mời đến thương thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng… không thể xảy ra trong 1 ngày làm việc”, Nhà thầu Đức Việt nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, ngày 7/2/2020, nhà thầu này mới nhận được thông báo KQLCNT và trên tem, dấu của bưu điện thể hiện ngày 5/2/2020 Công an tỉnh Bình Thuận mới gửi thông báo này đi.

Nhà thầu Đức Việt cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận trả lời rõ hơn về nguyên nhân công ty này không trúng thầu, bởi trong thông báo KQLCNT, Chủ đầu tư không đề cập đến lý do nhà thầu này bị loại.

Trong văn bản trả lời đơn khiếu nại của Nhà thầu Đức Việt, về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), quyết định phê duyệt KQLCNT và thông báo KQLCNT, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: “Do tính chất công việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mua sắm tài sản năm 2019, sau khi mở thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông năm 2019, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ tư vấn đấu thầu tập trung đánh giá HSDT. Ngay trong ngày 30/12/2019, Tổ tư vấn đấu thầu đã hoàn tất công tác đánh giá HSDT, chuyển Tổ thẩm định thực hiện thẩm định KQLCNT theo đúng quy định”.

Căn cứ báo cáo đánh giá của Tổ tư vấn và báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định phê duyệt KQLCNT. “Do nội dung HSDT của đơn vị được đề xuất trúng thầu đã chào thầu đúng HSMT nên Công an tỉnh Bình Thuận không tiến hành thương thảo hợp đồng. Chủ đầu tư đã chỉ đạo Tổ tư vấn liên hệ mời nhà thầu trúng thầu đến ký hợp đồng vào ngày 31/12/2019.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng thừa nhận, do công việc cuối năm bận rộn nên Tổ tư vấn sơ suất gửi thông báo KQLCNT đến Nhà thầu Đức Việt chậm so với thời gian quy định. Công an tỉnh Bình Thuận nhận sai sót và rút kinh nghiệm về vấn đề này.

Đối với việc đánh giá HSDT của Nhà thầu Đức Việt, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, HSDT của công ty này không đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật. Cụ thể, về thiết bị đo tốc độ, khoảng cách đo HSMT yêu cầu là 3m - 3.000m, HSDT là 3m - 2.438m; Diode Laser 905+/-10nm, HSDT là 904nm (sai số ±10nm); thời gian sử dụng pin HSMT yêu cầu là 32 giờ, HSDT là 24 giờ. Về máy ảnh kỹ thuật số, HSMT yêu cầu zoom quang 24x, HSDT của Nhà thầu là 20x, tiêu cự theo yêu cầu của HSMT là 25 - 600mm, HSDT là 25 - 500mm...

“Đối chiếu các yêu cầu của HSMT và nội dung dự thầu của Nhà thầu Đức Việt về thông số của máy đo tốc độ và phụ kiện kèm theo không tương đương, không đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu”, Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.