(BĐT) - Ngày 9/6, Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (mã chứng khoán: CCM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 21/6.

Như vậy, với gần 6,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 12,4 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu Công ty đạt 1.150,1 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2019 và hoàn thành 95,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 84,2 tỷ đồng, tăng 17,8% và vượt 6% kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản doanh nghiệp là 573,8 tỷ đồng, tăng gần 7% so với hồi đầu năm.

Năm 2021, Công ty có kế hoạch sản xuất 1,3 triệu tấn xi măng, tổng doanh thu dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Chia cổ tức tỷ lệ 10%.