CC1 treo thưởng thi đua trên công trình

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) vừa phát động thi đua và “treo thưởng” số tiền lên tới 2 tỷ đồng cho các đơn vị thành viên hoàn thành tốt công tác thi công trên công trình.

Theo đó, từ ngày 22/4/2016 – 30/6/2016, CC1 phát động thi đua trên công trình xây dựng Bệnh viện Nhi TP.HCM với mục tiêu: Hoàn thành đạt và vượt các mốc tiến độ đã đề ra; đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình; đảm bảo tốt nhất các yêu cầu nhân lực và thiết bị thi công…

CC1 cũng nhấn mạnh, đơn vị nào chấp hành nghiêm túc các quy định an toàn lao động, không bị chủ đầu tư, tư vấn nhắc nhở bằng văn bản và tuyệt đối không để xảy ra tại nạn lao động sẽ được tuyên dương và xét thưởng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư