#tại nạn lao động
CC1 treo thưởng thi đua trên công trình

CC1 treo thưởng thi đua trên công trình

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) vừa phát động thi đua và “treo thưởng” số tiền lên tới 2 tỷ đồng cho các đơn vị thành viên hoàn thành tốt công tác thi công trên công trình.

Kết nối đầu tư