CBS chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 23/11 tới, Công ty CP Mía đường Cao Bằng (mã chứng khoán: CBS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021 - 2022.

Theo đó, cổ tức được trả với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Với hơn 3,5 triệu chứng khoán đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 10,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/12/2022.

Cuối tháng 10 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, CBS thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 - 2022 (kết thúc ngày 30/6/2022) với tổng doanh thu đạt hơn 254,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 62,46 tỷ đồng và 49,94 tỷ đồng.

Như vậy, với kế hoạch đề ra năm 2022 là tổng doanh thu 217,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,35 tỷ đồng, kết thúc năm, Công ty đã hoàn thành vượt 10,48% mục tiêu doanh thu và vượt tới 133,95% mục tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề