Công ty Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cho biết sản lượng cao su tiêu thụ quý I đạt 4.913 tấn, bằng 74% cùng kỳ năm trước và thực hiện 12,4% kế hoạch năm. Giá bán cao su bình quân đạt 34,6 triệu đồng/tấn, tăng 7,8% cùng kỳ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng doanh thu công ty mẹ ghi nhận 334,7 tỷ đồng, tăng 18% quý I/2019 và thực hiện 13,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 172,5 tỷ đồng, tăng 158% và thực hiện 15% kế hoạch năm.

Quý II, doanh nghiệp cao su dự kiến giá bán bình quân ở mức 32 triệu đồng/tấn, tiêu thụ 3.620 tấn mủ quy khô; cùng thấp hơn so với quý I. Tuy nhiên, doanh thu công ty mẹ dự kiến 480 tỷ đồng, cao hơn quý I; trong đó, doanh thu kinh doanh cao su là 116 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, ứng tỷ lệ 30,5% kế hoạch năm.

Cao su Phước Hòa ước tính hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2020, công ty đề ra kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 115% so với thực hiện 2019.

Theo NDH