Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu 488 tỷ đồng lợi nhuận năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cao su Phước Hòa vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023 với mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế công ty mẹ lần lượt ở mức 1.813 tỷ đồng và 488 tỷ đồng, giảm 17% và 36% so với năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 ước đạt 34.000 tấn mủ thành phẩm các loại (tăng 2,4% so với năm 2022); giá bán bình quân dự kiến 37,96 triệu đồng/tấn, giảm gần 2%. Tỷ lệ cổ tức mục tiêu năm 2023 trình Đại hội là 30%, bằng tiền.

Về công tác sản xuất, tổng sản lượng mục tiêu 2023 là 24.200 tấn, ước tăng 122% so với năm trước. Đối với công tác thu mua mủ nguyên liệu, mục tiêu đạt 10.000 tấn mủ quy khô trở lên. Đồng thời, tổ chức chế biến hết sản lượng khai thác trên vườn cây của Công ty, sản lượng thu mua từ các hộ khoán và hộ tiểu điền trên địa bàn; chế biến nhập kho đạt 21.200 tấn mủ thành phẩm các loại.

Chuyên đề