HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Với gần 119 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 59,4 tỷ đồng để trả cổ tức.
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC)

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 10/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12. Ngày thực hiện chi trả là 25/12.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu 2.891 tỷ đồng và lãi sau thuế 106 tỷ đồng, tăng 60%. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu bán hàng nhưng vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Quý IV, DRC dự kiến thực hiện 1.020 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, công ty ước tính cả năm không hoàn thành kế hoạch doanh thu bán hàng nhưng vượt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Theo NDH