(BĐT) - Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 24/11 và ngày thanh toán cổ tức là 14/12.

Như vậy, với 118,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chia ra 59,4 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, Công ty cũng thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc tại Công ty kể từ ngày 1/11/2020.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận.