Cần Thơ thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 20/10/2022, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ký ban hành Công văn số 4209/UBND-XDĐT về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người đứng đầu UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, huyện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cải thiện chỉ tiêu giải ngân, đến hết tháng 11/2022 tỷ lệ giải ngân của Thành phố phải đạt trên 90%.

Trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân năm 2022, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, có báo cáo, đề xuất cụ thể, trình UBND Thành phố xem xét, giải quyết hoặc trình bộ, ngành trung ương giải quyết theo quy định.

Cũng tại công văn trên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Chỉ thị số 19/CT-TTg trên các nội dung theo thẩm quyền, phát huy các mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế thời gian qua, báo cáo về bộ, ngành trung ương theo quy định.

Trước đó, tại cuộc họp báo quý III/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến đầu tháng 10/2022 trên địa bàn Thành phố là hơn 3.000 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhận xét: "Đã hết quý III, tức đi hết 3/4 chặng đường của năm, nếu đúng quy trình thì tiến độ bình quân phải đạt 75%. Cho nên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện nay như vậy rất thấp. Vì vậy, phải quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt giải ngân vốn đầu tư công trên 90%".

Để đẩy nhanh tiến độ, theo UBND thành phố Cần Thơ, trước tiên phải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư; đồng thời, quyết liệt xử lý mạnh vấn đề chuyển nguồn vốn.

"Một số dự án khó khăn không giải ngân được thì cắt giảm nguồn vốn này và dự án khác đang cần nguồn vốn, đang triển khai tốt thì chuyển vốn qua dự án đó", ông Hiển cho biết.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ được giao là 7.510,368 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.723,778 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4.786,590 tỷ đồng.

Chuyên đề