(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường) với tổng mức đầu tư dự kiến 1.395,35 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2020, Sở Y tế TP. Cần Thơ (Chủ đầu tư) sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế và lập dự toán gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng phát sinh (giá gói thầu 0,403 tỷ đồng). Trong quý IV/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng phát sinh (giá gói thầu 17,589 tỷ đồng).

3 gói thầu còn lại sẽ thực hiện chỉ định thầu trong quý IV/2020 gồm: Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng phát sinh; Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng phát sinh; Gói thầu Tư vấn giám sát gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng phát sinh.