Cần linh hoạt trong xây dựng thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu quản lý, vận hành tòa nhà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực quản lý, vận hành, bảo đảm an ninh cho các tòa nhà. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ cho các đơn vị như: Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương; Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội…
Bà Vũ Ngọc Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim

Bà Vũ Ngọc Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim

Đây đều là những địa điểm yêu cầu cao về nhân sự thực hiện các hoạt động như bảo vệ an ninh, vệ sinh, bảo quản tài sản. Việc hình thành các ban quản lý thực hiện gói thầu quản lý, vận hành tòa nhà cần nhiều thời gian để bảo đảm các yếu tố về nhân thân, trình độ, bố trí ca kíp. Nhà thầu luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng.

Thực tế, qua nhiều năm cung cấp dịch vụ vận hành, quản lý tòa nhà, chúng tôi nhận thấy, việc gia hạn thực hiện hợp đồng tại các gói thầu này phát sinh nhiều khó khăn cho nhà thầu. Các hợp đồng đều được áp dụng hình thức trọn gói, điều chỉnh giảm được cho phép, điều chỉnh tăng thì không. Trong khi đó, việc hình thành và được phê duyệt bộ máy ban quản lý điều hành đôi khi phải mất 2 - 3 tháng, đưa vào hoạt động được 9 - 10 tháng đã hết hạn hợp đồng. Cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu đều bị động.

Cũng vì lý do này, nhiều chủ đầu tư triển khai các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 6 - 9 tháng rất khó lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu không thể bố trí nhân sự hợp lý nếu gói thầu có thời gian thực hiện quá ngắn. Nên chăng, các chủ đầu tư, bên mời thầu tính toán xây dựng tiêu chí phù hợp, sàng lọc năng lực nhà thầu kỹ càng, linh hoạt trong yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng để giúp nhà thầu chủ động hơn khi cung cấp dịch vụ, giữ vững chất lượng của dịch vụ.

Chuyên đề