Cần điều chỉnh pháp luật về quản lý kinh doanh đa cấp

Theo một số luật sư, cần điều chỉnh văn bản pháp luật, có cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc kiểm tra và xử lý loại hình kinh doanh đa cấp có điều kiện này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo các luật sư, bên cạnh việc quy định rõ trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý hoạt động , cần có cơ chế để phối hợp giữa các bên trong việc kiểm tra và xử lý loại hình kinh doanh có điều kiện này.

Cũng theo một số luật sư, nếu các địa phương không tăng cường giám sát, quy định trách nhiệm các bên không rõ ràng thì sẽ còn nhiều người trở thành nạn nhân của đa cấp biến tướng.

 

Chuyên đề