Trung tâm thử nghiệm và đánh giá dưới biển Đại Tây Dương (AUTEC) là nơi hải quân Mỹ kiểm nghiệm các dự án vũ khí bí mật trước đưa vào biên chế.
Căn cứ thử nghiệm vũ khí bí mật của hải quân Mỹ
Theo VnExpress