(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất HĐND Tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hội trường thuộc trụ sở UBND Tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Về nguồn vốn thực hiện, Dự án sử dụng 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, phần vốn còn lại sử dụng ngân sách Tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp được giao làm chủ đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2022 - 2025.

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng khối hội trường khoảng 250 chỗ ngồi nhằm phục vụ cho việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của HĐND, UBND Tỉnh; trung tâm điều hành thông minh và các phòng phụ trợ nhằm đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho nhiệm vụ công tác của Văn phòng UBND Tỉnh.

Trước đó, Dự án Xây dựng hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi đã được HĐND Tỉnh thống nhất về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng mức đầu tư Dự án tăng thêm 50 tỷ đồng so với kế hoạch dự kiến, do tính toán lại nhu cầu về công nghệ và thiết bị cho hội trường.