Cải cách hành chính quan trọng nhất là khâu cán bộ

(BĐT) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch 2016 - 2020 tổ chức ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác CCHC thời gian qua đã đạt một số kết quả bước đầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng bộ máy còn cồng kềnh. Ảnh: Trung Hiếu 

Tuy nhiên, bộ máy còn cồng kềnh, thể chế còn phức tạp. Bệnh quan liêu chưa giải quyết được. Cán bộ công chức, viên chức đông nhưng chưa mạnh, chưa hết lòng phục vụ nhân dân. Còn có tình trạng xin cho, nhiều trường hợp nhũng nhiễu dân, nhất là những cấp liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, Thủ tướng nêu ra đầu tiên là giải pháp về con người. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý cán bộ, công chức, từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm để chọn người tài, có phẩm chất đạo đức.

Thủ tướng cho rằng, trước đây chúng ta chỉ quan tâm ban hành chính sách nhằm quản lý chặt chẽ theo hướng tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, chưa quan tâm đến đối tượng chịu tác động cũng như ảnh hưởng của chính sách đó trong xã hội. Không thể kéo dài tư duy cái dễ thì dành cho cơ quan nhà nước, còn cái khó thì đẩy về phía người dân.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, Thủ tướng yêu cầu, Chính phủ phải quản lý bằng pháp luật, bản thân Chính phủ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đây là tinh thần thượng tôn pháp luật. Bất cứ cán bộ công chức nào cũng phải nghiêm túc thực hiện pháp luật, phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Mọi việc làm phải công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Khi có sai phạm dù cấp nào cũng phải xử lý nghiêm.

Chuyên đề