(BĐT) - Ngày 18/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Trần Hải

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 10 năm qua, CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính. Kết quả CCHC thời gian qua đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC; việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và hoạt động kiểm tra chuyên ngành đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm...

Bên cạnh đó, những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn qua cũng được thảo luận, phân tích, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề xuất, xây dựng Dự thảo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 với những mục tiêu, nội dung mang tính cải cách nổi bật, có trọng tâm, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.