Ngoài các dự án hiện có, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất bổ sung 9 tuyến cao tốc vào quy hoạch để xây dựng trước 2030.
Các tuyến cao tốc được bổ sung vào quy hoạch ảnh 1
Theo Vnexpress