(BĐT) - Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc và Chỉ số cạnh tranh Nhân tài toàn cầu 2019, dưới đây là 10 quốc gia đứng đầu trong việc thu hút và giữ chân những lao động có tay nghề cao.
Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề
Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 1

10. Na Uy 

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 13

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 14

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 10

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 2

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 2
9. Phần Lan 

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 6

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 21

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 4

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 9

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 3
8. Đan Mạch

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 3

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 15

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 3

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 15

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 4
7. Luxembourg

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 21

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 2

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 17

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 3

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 5
6. Australia

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 17

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 6

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 9

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 14

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 6
5. Thụy Điển

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 9

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 13

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 8

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 4

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 7
4. Mỹ

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 11

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 16

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 2

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 8

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 8
3. Anh

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 8

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 11

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 7

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 5

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 9
2. Singapore

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 1

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 1

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 13

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 7

Các quốc gia hàng đầu thu hút lao động tay nghề ảnh 10
1. Thụy Sỹ

Xếp hạng môi trường để nhân tài phát triển: 2

Xếp hạng khả năng thu hút nhân tài: 5

Xếp hạng khả năng phát triển nhân tài: 5

Xếp hạng khả năng duy trì và giữ chân nhân tài: 1