0,1 đến 0,5% là mức thuế suất được một số nước Đông Nam Á áp dụng với đất và nhà ở.
Theo VnExpress