(BĐT) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng liên nghị viện Asean (AIPA 41), phiên họp của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Chính trị đã diễn ra và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Phiên họp của Ủy ban Kinh tế AIPA 41 đưa ra khuyến nghị để các nước AIPA ứng phó với tình huống khẩn cấp và đề xuất giải pháp nhằm gắn kết, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Ảnh: Quang Khánh

Phiên họp của Ủy ban Kinh tế AIPA 41 đưa ra khuyến nghị để các nước AIPA ứng phó với tình huống khẩn cấp và đề xuất giải pháp nhằm gắn kết, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Ảnh: Quang Khánh

Với chủ đề “Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và Phục hồi kinh tế ASEAN sau dịch bệnh COVID - 19”, phiên họp của Ủy ban Kinh tế AIPA 41 đã gợi mở và đưa ra được các khuyến nghị để các nước AIPA chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với tình huống khẩn cấp và đề xuất giải pháp nhằm gắn kết và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của Khu vực. Cộng đồng Kinh tế ASEAN có mục tiêu tạo ra một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, từ đó nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư kinh doanh và tạo sự thịnh vượng chung cho cả khu vực. Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển nhận định, trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, chủ đề này mang tính thiết thực, có tính thời sự cấp bách đối với mọi quốc gia thành viên AIPA.

Phiên họp của Ủy ban Chính trị AIPA 41 có chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”. Đại diện các nghị viện khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tăng cường năng lực của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là ứng phó với dịch bệnh Covid-19.