Các gói thầu làm đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) chỉ có 1 nhà thầu tham dự

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Liên danh nhà thầu do Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái làm đại diện vừa tham dự Gói thầu số 31 Thi công xây dựng công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) (đoạn từ lý trình Km50 - lý trình Km60).

Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu số 31 (giá dự toán 198,138 tỷ đồng), với thời gian thực hiện hợp đồng là 1.080 ngày.

Gói thầu trên thuộc Dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15). Dự án có chiều dài 69 km, tổng mức đầu tư 2.030 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái được giao làm Chủ đầu tư.

Mục tiêu của Dự án là nhằm kết nối liên vùng tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu và tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh của khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trước đó, một số gói thầu xây lắp lớn thuộc Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn được nhà thầu trong năm 2022.

Trong đó, Gói thầu số 12 (lý trình Km9+200m - Km27+00m) do Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty TNHH Nam Thái thực hiện hơn 93,457 tỷ đồng.

Gói thầu số 13 (lý trình Km27+00m -Km42+518,67m) do Liên danh Công ty TNHH Linh Huy Hoàng - Công ty CP Xây dựng Thịnh Hưng Yên Bái - Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Tiến Đạt thực hiện hơn 71,786 tỷ đồng.

Gói thầu số 23 (đoạn từ lý trình Km30 - lý trình Km40) do Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tư vấn Trường Sơn trúng thầu 308,804 tỷ đồng.

Gói thầu số 24 (đoạn từ lý trình Km40 - lý trình Km50) do Liên danh Công ty TNHH Đồng Tiến - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng - Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng CCS trúng thầu 208,237 tỷ đồng.

Gói thầu số 25 (đoạn từ lý trình Km60 - lý trình Km68+950m) do Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng CCS trúng thầu 165,396 tỷ đồng.

Chuyên đề