(BĐT) - Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh trong đất liền 3 năm 2020 - 2022 tại Kiên Giang do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long mời thầu.
Dự án Quét dọn, thu
gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp do Tư vấn Hưng Long mời thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Quét dọn, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp do Tư vấn Hưng Long mời thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có giá 38,604 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư. Kinh phí dự toán 3 năm (2020 - 2022) là 41,195 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông trong năm 2020 - 2022. Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, nhà thầu duy nhất tham gia đấu thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng Giao thông Sóc Trăng - Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách (Liên danh Giao thông Sóc Trăng - Việt Bách).

Đấu thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự là tình trạng xảy ra khá phổ biến tại các gói thầu do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long (gọi tắt là Tư vấn Hưng Long) làm bên mời thầu.

Rà soát dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, từ đầu năm 2020 đến ngày 10/8/2020, bên mời thầu này đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 74 gói thầu. Trong đó, có tới 33 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, 32 gói thầu có 2 nhà thầu tham dự và 9 gói thầu có từ 3 nhà thầu tham dự trở lên. Trước đó, vào năm 2018 - 2019, Tư vấn Hưng Long đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 67 gói thầu. Trong đó, 40 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự và 5 gói thầu có từ 3 nhà thầu tham dự trở lên.

Tại các gói thầu do Tư vấn Hưng Long mời thầu, so sánh giá trúng thầu với giá gói thầu cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm của những gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự lớn hơn 3 thường cao hơn rất nhiều so với những gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự và được chọn trúng thầu. Đa số gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%, một số gói thầu chỉ đạt dưới mức 1% (Gói thầu số 08 Thi công xây dựng cổng chào đèn trang trí, đèn chiếu sáng công cộng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Càng Long, Trà Vinh làm chủ đầu tư (0,8%))...

Trong khi đó, tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham dự thường cao hơn rất nhiều. Đơn cử, Gói thầu số 17 Thi công cải tạo mở rộng đường nhựa (Hương lộ 4. Hạng mục: đường) có 11 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm là 16,6%; Gói thầu số 15 Thi công cải tạo mở rộng đường nhựa (Tỉnh lộ 911) có 8 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm là 17,6%; Gói thầu số 16 Thi công cải tạo mở rộng đường nhựa (Hương lộ 1) có 8 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm là 15,5%...

Trong số những gói thầu mà Tư vấn Hưng Long tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng, nhiều gói thầu mặc dù có 3 - 4 nhà thầu tham dự nhưng hầu hết nhà thầu bị trượt đều do hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, (không đủ năng lực, kinh nghiệm).

Điển hình như Gói số 1 Quét dọn, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thuộc Dự án Quét dọn, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 1/1/2019 - 31/12/2023 (tại TP.HCM), 3 nhà thầu tham dự thì một nhà thầu có hồ sơ dự thầu không hợp lệ, một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Hay tại Gói thầu Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp thuộc Dự án Trung tâm Lưu trữ tập trung tỉnh Bình Dương (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư), trong số 4 nhà thầu tham dự có 3 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm...