(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án Xây dựng bến cập tàu bãi nhỏ và đường tuần tra trên đảo Hòn Khoai với tổng mức đầu tư 416,7 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, trong quý III/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 19 Thiết kế bản vẽ thi công dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung (giá gói thầu 0,38 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu số 21 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 22, 23, 24, 25 (giá gói thầu 0,06 tỷ đồng, tự thực hiện); Gói thầu số 24 Xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung (giá gói thầu 19 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 25 Thiết bị quét rác (giá gói thầu 2 tỷ đồng, chào hàng cạnh tranh); Gói thầu số 26 Bảo hiểm xây dựng các hạng mục điều chỉnh bổ sung (giá gói thầu 0,267 tỷ đồng, chỉ định thầu).